InviNets

System MAPS to mobilna rejestracja czynności
w czasie i przestrzeni

umożliwia automatyzację procesu rejestracji i analizę rodzaju
oraz czasu trwania czynności wykonywanych przez daną osobę

Dowiedz się więcej

Poproś o wycenę

Zaufali nam

Partnerzy biznesowi


O systemie MAPS


System MAPS zaprojektowany został z myślą o maksymalizacji efektywności wykorzystania zasobów oraz zwiększeniu niezawodności działania infrastruktury technicznej. Obecnie rozwiązanie to znajduje zastosowanie w obszarze utrzymania ruchu, zarządzania mediami czy produkcji. Wykorzystywane jest do rejestracji potwierdzeń wykonania zadań serwisowych, inspekcyjnych, kontrolnych, między innymi takich jak wszelkiego rodzaju przeglądy, regulacje, usterki, przezbrojenia, odczyty i wiele innych.


 • Gest kliknięcia

  Rejestracja: 1 kliknięcie

  Sensor MAPS pozwala szybko oraz łatwo zarejestrować zdarzenie lub czynność. Wystarczy przyłożyć go do zakodowanej karty lub nalepki i nacisnąć przycisk.

 • Ikona czytania książki

  Komfortowe stosowanie

  Wygodny klips na pasek z rozwijaną linką sprawia, że sensor MAPS jest zawsze dostępny i nie przeszkadza w wykonywaniu bieżących obowiązków.
  Karty RFID zgrupowane są w tablice lub zamocowane pojedynczo w miejscach wybranych przez Klienta.

 • Ikona pliku MS Excel/

  Interfejs użytkownika: MS Excel

  Dostęp do danych realizowany jest przez spersonalizowany MS Excel - dostarczany wraz z rozwiązaniem. Nie ma więc potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania.


 • Rok pracy na jednej baterii

  Sensor MAPS zasilany jest przez pojedynczą baterię, która wystarcza na 1 rok użytkowania. Co ważne, w trakcie jej wymiany nie dochodzi do utraty danych odczytanych przez sensor.

 • Mówienie

  Funkcja notatek głosowych

  Sensor MAPS wyposażony został w interfejs głosowy, dzięki któremu możliwa jest rejestracja krótkich komunikatów głosowych, stanowiących np. uwagi czy komentarze podczas wykonywania pracy. Dane te są automatycznie konwertowane i prezentowane jako tekst.

 • Szala sprawiedliwości

  Rozwiązanie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych

  Informacje personalne nie są przechowywane przez InviNets Sp. z o.o. Powiązanie danych następuje dopiero na komputerze klienta w arkuszu MS Excel.

Sensory stanowią główny element systemu


Podstawowym elementem systemu MAPS są sensory. Umożliwiają one rejestrację zadań wykonywanych przez określoną osobę poprzez skanowanie kart w technologii RFID. Urządzenia posiadają duży zapas pamięci wewnętrznej FLASH, na której zapisują zarejestrowane zdarzenia. Gdy następuje zdarzenie skanowania karty RFID, sensor przypisuje temu zdarzeniu aktualną datę i czas, co stanowi źródło danych do analizy wykorzystania zasobów w modelu analitycznym MAPS. W danym czasie jeden sensor przypisany jest i obsługuje jedną osobę. W zakładzie pracy urządzenie może obsługiwać, np. 3 pracowników pracujących kolejno na 3 zmianach.

Pobierz specyfikację techniczną sensora MAPS.
Pobierz deklarację zgodności sensora MAPS.

Sensor MAPS

Smartfon przesyła zebrane dane do chmury internetowej


W systemie MAPS smartfon odpowiada za zgrywanie danych zarejestrowanych przez sensory i ich eksport do modelu analitycznego w chmurze internetowej. Przesyłanie danych odbywa się bezobsługowo, dzięki zainstalowanej aplikacji „Panel MAPS”.

Pobierz specyfikację techniczną smartfona MAPS.

Karty RFID określają osobę, lokalizację i rodzaj wykonywanych czynności


Karty RFID reprezentują poszczególnych pracowników, lokalizacje i zadania zdefiniowane przez klienta. Tym samym system MAPS jest w pełni dostosowany do potrzeb i specyfiki funkcjonowania danego przedsiębiorstwa / firmy.

Pobierz specyfikację techniczną karty RFID.

Karty RFID zgrupowane w tablicy

Akcesoria MAPS


Poza podstawowymi komponentami systemu MAPS, w naszej ofercie dostępne są także dodatkowe akcesoria, takie jak: arkusze kart RFID, obwoluty do kart RFID, haczyki i wieszaki na sensory MAPS, klipsy do mocowania sensora MAPS na pasku, baterie do sensorów MAPS.

Pobierz katalog akcesoriów MAPS.

Model analityczny – arkusz MS Excel
Wdrożenie systemu MAPS


Model analityczny jest narzędziem służącym do wprowadzania danych kart definiujących wymiary oraz do pobierania danych z chmury MAPS i ich analizy w zadanym okresie. Analiza danych zebranych przez system MAPS jest wykonywana za pomocą programu Microsoft Excel, natomiast dane modelu analitycznego przechowywane i przetwarzane są w chmurze internetowej InviNets MAPS. Odpowiednio przygotowany model jest w stanie pobierać dane z chmury InviNets i umieszczać je w arkuszu. Do analiz i tworzenia raportów wykorzystywana jest funkcjonalność tabeli przestawnej.

Wdrożenie rozwiązania prowadzone jest przy minimalnym zaangażowaniu klienta i opiera się jedynie na dwóch spotkaniach. Podczas pierwszego definiuje się czynności i lokalizacje, których dotyczyć ma rejestracja. Na kolejnym spotkaniu następuje przekazanie produktu klientowi oraz szkolenie z jego obsługi. Efekt analiz prowadzonych dzięki oferowanemu systemowi widoczny jest już następnego dnia po jego uruchomieniu.

Analiza danych MAPS

Obszary zastosowań


 • Ikona o zarządzaniu

  Utrzymanie ruchu

  W dotychczasowej praktyce przedsiębiorstwa, szczególnie problematycznym jest brak niezależnego potwierdzenia co do faktu i czasu wykonania poszczególnych etapów procesu. Często relacje pomiędzy pracownikami produkcji a pracownikami służb utrzymania ruchu oparte są na komunikacji ustnej. Takie rozwiązanie stanowi źródło niepewności i nieporozumień na temat faktycznego przebiegu zdarzeń.
  System MAPS niweluje wyżej opisane utrudnienia w procesach realizowanych w ramach Utrzymania Ruchu. Ponadto pozwala na realizację następujących celów:

  1. 1. skrócenie czasu raportowania wykonanych zadań,
  2. 2. skrócenie czasu analiz,
  3. 3. zwiększenie niezawodności działania infrastruktury technicznej.

   

 • Uprawy pod osłonami

  Rozwiązania oferowane przez system MAPS mają swoje zastosowania w uprawie roślin. Głównym obszarem wykorzystania jest zastosowanie procesu rejestracji potwierdzeń wykonywanych czynności - zadania podejmowane przez pracowników podlegają mobilnej rejestracji w czasie i przestrzeni. Ponadto wykorzystanie funkcjonalności rejestracji notatek głosowych i ich automatycznej konwersji na tekst w referencji do danego zadania / pracownika / stanowiska pracy niweluje konieczność odręcznego notowania uwag i komentarzy powstałych w trakcie prowadzonych prac oraz pozwala na precyzyjną deskrypcję zjawisk zachodzących w toku pracy i wpływających na jej efektywność, np. natychmiastowe zgłoszenie niekorzystnych zmian w uprawianych roślinach, określenie brakującego komponentu.


 • Fabryka

  Produkcja

  W procesie produkcyjnym istotne jest gromadzenie informacji dotyczących czasu trwania oraz przebiegu procesu przy równoczesnej ocenie efektywności pracy.
  Dane zgromadzone w ramach automatycznej rejestracji aktywności pracowników posłużą analizie przebiegu procesu produkcji i stanowić będą merytoryczną podstawę do podjęcia działań zmierzających do poprawy przebiegu produkcji oraz efektywności pracy. Na podstawie tych danych możliwe będzie, m.in.:

  1. 1. określenie, czy odnotowywany poziom efektywności pracy wynika z przyczyn zależnych bądź niezależnych od pracowników produkcji, chociażby takich jak brak komponentów czy usterka urządzenia,
  2. 2. określenie, jaka jest wydajność poszczególnych pracowników (również w oderwaniu od stanowiska pracy, jeśli zachodzi sytuacja ich okresowej zmiany).

MAPS + SAP moduł PM i MM


Automatyzacja wprowadzania potwierdzeń wykonania zleceń systemie SAP, w tym innowacyjna obsługa zarejestrowanych przez użytkowników notatek głosowych.


System MAPS i jego sensor to szybkie i efektywne narzędzie do rejestracji w systemie SAP procesów utrzymania ruchu, produkcji oraz gospodarki magazynowej w czasie i przestrzeni przez pracowników.

Masz pytania, chcesz zwiększyć efektywność swojej organizacji?


Skontaktuj się z nami.
Zadowoleni klienci to najbardziej wartościowy zasób naszej firmy. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania. Podpowiedzą jak zwiększyć efektywność Twojej firmy lub instytucji.

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu dwóch dni roboczych.

Kontakt
Kontakt