Bezprzewodowe systemy pomiarowe w świecie IoT.

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych – klucz do precyzji i niezawodności w twojej firmie

Wprowadzenie do wzorcowania urządzeń pomiarowych

Wzorcowanie urządzeń pomiarowych to proces niezbędny dla każdej firmy, która ceni sobie dokładność i niezawodność swoich pomiarów. Czym jest wzorcowanie? To porównanie wartości wskazywanych przez urządzenie z wartościami kontrolnymi, aby zapewnić zgodność z wymaganiami dokładności. W świecie, gdzie precyzja jest kluczem do sukcesu, wzorcowanie staje się nie tylko obowiązkiem, ale i gwarancją jakości. Urządzenia pomiarowe, takie jak czujniki temperatury, wilgotności czy ciśnienia, są narażone na błędy wynikające z długotrwałego użytkowania. Wzorcowanie pozwala na wykrycie i skorygowanie tych błędów, zapewniając, że Twoje urządzenia działają zgodnie z najwyższymi standardami. W InviNets rozumiemy, jak ważne jest utrzymanie ciągłości i dokładności wykonywania pomiarów, dlatego oferujemy kompleksowe usługi wzorcowania przyrządów, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

wzorcowanie-przyrzadow-pomiarowych
dlaczego wzorcowanie przyrządów pomiarowych jest ważne dla firmy

Dlaczego wzorcowanie jest kluczowe dla twojej firmy?

Wzorcowanie i legalizacja urządzeń pomiarowych to nie tylko kwestia spełnienia norm i przepisów. To przede wszystkim zapewnienie, że Twoje produkty, usługi czy badania są najwyższej jakości. Firmy, które regularnie wzorcują swoje urządzenia, mogą być pewne, że ich pomiary są dokładne i wiarygodne. To kluczowe, szczególnie w branżach, gdzie precyzja ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie czy środowisko. Świadectwa wzorcowania są często wymagane podczas audytów i inspekcji, stanowiąc dowód na to, że firma dba o najwyższe standardy. W InviNets pomagamy naszym klientom w utrzymaniu tych standardów, oferując usługi wzorcowania, które nie tylko spełniają, ale często przekraczają oczekiwania branżowe.

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Wzorcowanie urządzeń pomiarowych

Czym jest wzorcowanie urządzeń i po co je robić?

 

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych jest bardzo istotnym elementem dla naszych rowiązań. Robi się je po to, aby mieć pewność, że urządzenia monitorujące warunki środowiskowe w obiektach były precyzyjne i wskazywały rzeczywiste warunki, a nie tylko przybliżone. Dzięki temu towary, leki czy eksponaty przechowywane są w odpowiednich warunkach.

Warto też pamiętać, że świadectwa wzorcowania są często wymagane podczas audytów. Zalecamy  przeprowadzić wzorcowanie także wtedy, kiedy zachodzi wątpliwość co do poprawności działania urządzenia.

Jeżeli chciałbyś przeprowadzić wzorcowanie to zapraszamy do kontaktu. 

Proces wzorcowania w InviNets

W InviNets proces wzorcowania jest przemyślany i zorganizowany tak, aby minimalizować wpływ na działalność klienta. Rozumiemy, że każda przerwa w działaniu urządzeń pomiarowych może być kosztowna. Dlatego, podczas wzorcowania, oferujemy wypożyczenie tymczasowych czujników, aby zapewnić ciągłość pomiarów. Następnie dokładnie sprawdzamy stan techniczny urządzeń i przesyłamy je do akredytowanego laboratorium wzorcowania przyrządów. Po zakończeniu procesu, urządzenia są z powrotem instalowane w miejscu ich użytkowania, a w razie potrzeby kalibrowane. Każdy klient otrzymuje szczegółowe świadectwa wzorcowania, stanowiące dowód na przeprowadzenie procesu zgodnie z najwyższymi standardami.

Wzorcowanie w praktyce – nasze doświadczenie

W InviNets w szczególności zajmujemy się wzorcowaniem termohigrometrów. Przeprowadzamy procedurę zarówno dla pojedynczych urządzeń, jak i całych systemów. Nasze największe wyzwanie to wzorcowanie instalacji złożonej z ponad 120 sensorów w hali magazynowej. Dzięki podzieleniu procesu na kilka etapów, udało się nam zminimalizować przerwy w zbieraniu danych. Nasze doświadczenie pokazuje, że nawet najbardziej skomplikowane zadania są wykonalne, gdy podejście jest metodyczne i skoncentrowane na potrzebach klienta. W InviNets  stawiamy na indywidualne podejście do każdego projektu, co pozwala nam dostarczać usługi na najwyższym poziomie.

Wzorcowanie – inwestycja w przyszłość twojej firmy

Inwestycja w regularne wzorcowanie urządzeń pomiarowych to inwestycja w przyszłość Twojej firmy. Dzięki temu procesowi masz pewność, że Twoje urządzenia działają zgodnie z oczekiwaniami, a Twoje pomiary są dokładne i wiarygodne. W InviNets  oferujemy nie tylko usługi wzorcowania przyrządów, ale także wsparcie i doradztwo w zakresie najlepszych praktyk pomiarowych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

Kontrola temperatury i wilgotności w muzeum
wzorcowanie przyrządów pomiarowych
Chcesz wiedzieć więcej?

Nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania i opowie więcej o korzyściach systemu THERMOMESH w Twojej firmie.

Wzorcowanie przyrządów w laboratorium

Wykonywanie pomiarów przy użyciu przyrządów w laboratorium stanowi niezbędny element zapewnienia najwyższej jakości i dokładności pomiarów w każdej branży. We współpracującym z nami od lat specjalistycznym laboratorium, wyposażonym w zaawansowane technologie i zarządzanym przez zespół doświadczonych ekspertów, każdy przyrząd pomiarowy poddawany jest szczegółowemu procesowi wzorcowania. Proces wzorcowania naszych sensorów, odbywa się metodą porównawczą w komorze klimatycznej, co potwierdza spójność wyników pomiarów z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI). Dzięki temu nasi klienci mają pewność, że urządzenia są nie tylko precyzyjne, ale i niezawodne w różnorodnych warunkach. Wzorcowanie przyrządów w naszym laboratorium to więcej niż usługa – to gwarancja utrzymania najwyższego poziomu jakości i dokładności w pomiarach przy niskiej niepewności pomiarów, co jest kluczowe dla prowadzenia nowoczesnego i odpowiedzialnego biznesu.

Znaczenie wykonywania wzorcowania przyrządów dla zapewnienia precyzji pomiarów

Wykonywanie wzorcowania przyrządów to kluczowa procedura, która zapewnia, że wszystkie urządzenia pomiarowe w Twojej firmie działają z najwyższą dokładnością. W dzisiejszym szybko rozwijającym się świecie technologii, regularne wykonywanie wzorcowania przyrządów jest nie tylko zalecane, ale często wymagane, aby utrzymać standardy jakości i spełnić normy branżowe. Specjaliści, którzy wykonywają wzorcowanie przyrządów, używają zaawansowanych technik i narzędzi, aby upewnić się, że każdy przyrząd mierzy zgodnie z jego przeznaczeniem i specyfikacjami. Niezależnie od tego, czy chodzi o precyzyjne instrumenty laboratoryjne, czy o przemysłowe czujniki pomiarowe, regularne wykonywanie wzorcowania przyrządów jest niezbędne do zapewnienia, że Twoje pomiary są dokładne i wiarygodne. W ten sposób, wzorcowanie przyrządów nie tylko zwiększa zaufanie do przeprowadzanych pomiarów, ale także chroni przed kosztownymi błędami i zwiększa ogólną wydajność operacyjną firmy.

Rola wzorcowania przyrządów pomiarowych w zapewnieniu dokładności danych

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych jest niezbędnym procesem, który gwarantuje, że wszystkie urządzenia w Twojej firmie działają z optymalną dokładnością. Proces wzorcowania przyrządów pomiarowych polega na porównywaniu wyników pomiarów z etalonami, co jest kluczowe dla zachowania ciągłości i precyzji w działaniach przemysłowych i badawczych. Regularne wzorcowanie przyrządów pomiarowych jest nie tylko wymogiem normatywnym w wielu branżach, ale także najlepszą praktyką, która zapewnia wiarygodność i dokładność pomiarów. Dzięki wzorcowaniu przyrządów pomiarowych, firmy mogą uniknąć kosztownych błędów wynikających z nieprecyzyjnych pomiarów, co jest szczególnie istotne w procesach produkcyjnych, kontrolnych i badawczych. Wzorcowanie przyrządów pomiarowych nie tylko zwiększa zaufanie do uzyskanych danych, ale także stanowi podstawę do podejmowania trafnych decyzji biznesowych i technicznych.

Rola krajowych instytucji metrologicznych w utrzymaniu standardów pomiarowych

Rola krajowych instytucji metrologicznych w utrzymaniu standardów pomiarowych

Krajowe instytucje metrologiczne odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu i rozwijaniu systemów pomiarowych w każdym kraju. Są one odpowiedzialne za ustanawianie i egzekwowanie standardów metrologicznych, co jest niezbędne dla zapewnienia dokładności i spójności pomiarów w różnych sektorach. Krajowe instytucje metrologiczne współpracują z różnymi branżami i laboratoriami, aby zapewnić, że wszystkie przyrządy pomiarowe stosowane na co dzień są wzorcowane zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi standardami. Ponadto, krajowe instytucje metrologiczne odgrywają kluczową rolę w badaniach i rozwoju w dziedzinie metrologii, wprowadzając innowacje i ulepszenia, które przyczyniają się do zwiększenia precyzji pomiarów. Współpraca z krajowymi instytucjami metrologicznymi jest zatem niezbędna dla firm i organizacji, które zależą od precyzyjnych pomiarów w swojej działalności. Dzięki ich wsparciu i wytycznym, możliwe jest utrzymanie wysokich standardów pomiarowych, co jest kluczowe dla rozwoju naukowego, technologicznego i gospodarczego każdego kraju.

Znaczenie programów metrologicznych we współczesnym świecie pomiarów

Znaczenie programów metrologicznych we współczesnym świecie pomiarów

W dziedzinach nauki i przemysłu usługi metrologiczne odgrywają niezwykle ważną rolę w zapewnieniu dokładności i spójności pomiarów. Stanowią one niezbędny element rozwoju i utrzymania standardów pomiarowych, co jest kluczowe dla zapewnienia jakości i wiarygodności danych. Standaryzacja metod pomiarowych jest konieczna dla międzynarodowej współpracy i handlu. Dzięki usługom metrologicznym, firmy i instytucje mogą być pewne, że ich pomiary są zgodne z międzynarodowym układem jednostek miar, co zwiększa zaufanie i akceptację ich produktów na rynkach światowych. Ponadto, usługi metrologiczne odgrywają kluczową rolę w badaniach naukowych, umożliwiając precyzyjne i powtarzalne pomiary, które stanowią fundament wiarygodnych wyników badawczych. Współczesne inicjatywy nie tylko podnoszą standardy pomiarów, ale także przyczyniają się do innowacji i rozwoju technologicznego, co jest niezbędne w szybko zmieniającym się świecie.

Co to są punkty wzorcowania?

Co to są punkty wzorcowania?

Punkty wzorcowania to konkretne wartości lub poziomy, które stanowią odniesienie podczas procesu wzorcowania przyrządów pomiarowych. Proces ten polega na porównywaniu wyników urządzenia pomiarowego z tymi ustalonymi punktami wzorcowania, które są zdefiniowane i zweryfikowane za pomocą standardów odniesienia. Warto przy tym uwzględnić akceptowalny błąd pomiarowy, który określa, jakie rozbieżności między wynikami pomiarów a wartościami referencyjnymi są akceptowalne. Dzięki temu procesowi możliwe jest precyzyjne skalibrowanie urządzeń, co zapewnia, że ich odczyty są dokładne i wiarygodne. Praktycznie punkty wzorcowania są wybierane tak, aby reprezentować zakres działania urządzenia, co pozwala na ocenę jego dokładności w różnych punktach tego zakresu. Wzorcowanie w tych punktach jest niezbędne do ustalenia, czy urządzenie pomiarowe działa zgodnie z oczekiwaniami. Pozwala to na określenie, czy urządzenia działają prawidłowo, uwzględniając akceptowalne marginesy błędu pomiarowego.

Kto w Polsce wykonuje czynność wzorcowania przyrządów pomiarowych?

Kto w Polsce wykonuje czynność wzorcowania przyrządów pomiarowych?

W Polsce czynność wzorcowania przyrządów pomiarowych wykonują akredytowane laboratoria wzorcowania. Te instytucje są oficjalnie uznane i certyfikowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), które jest jedynym krajowym organem akredytacyjnym w Polsce. Laboratoria te muszą spełniać rygorystyczne standardy i kryteria, aby zapewnić najwyższą jakość i dokładność swoich usług wzorcowania.

Ponadto, wzorcowanie mogą również przeprowadzać specjalistyczne laboratoria wewnętrzne niektórych firm, pod warunkiem że posiadają odpowiednie kwalifikacje, sprzęt i procedury zapewniające wiarygodność pomiarów. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w specjalistycznych lub wysoko zaawansowanych technologicznie dziedzinach, wzorcowanie może być również przeprowadzane przez międzynarodowe laboratoria, które posiadają odpowiednie akredytacje.

Ważne jest, aby wybierając laboratorium wzorcowania przyrządów pomiarowych, upewnić się, że posiada ono odpowiednie akredytacje i jest w stanie dostarczyć usługi na wymaganym poziomie precyzji i wiarygodności.

Wzorcowanie i legalizacja - jak przeprowadza się kalibracje przyrządów pomiarowych?

Wzorcowanie urządzenia pomiarowego, często nazywane również kalibracją, to proces, który polega na porównaniu wskazań urządzenia pomiarowego z wartościami referencyjnymi, które są znane i dokładne. Proces ten składa się z kilku kluczowych etapów:

 1. Przygotowanie: przed rozpoczęciem wzorcowania należy upewnić się, że urządzenie jest czyste, sprawne i przygotowane do testów. Należy również zapewnić odpowiednie warunki otoczenia, takie jak temperatura i wilgotność, które mogą wpływać na wyniki pomiarów.

 2. Porównanie z wartościami referencyjnymi w zadanych warunkach: urządzenie pomiarowe jest testowane poprzez porównanie jego wskazań z wartościami referencyjnymi. W przypadku termohigrometrów wykorzystujemy metodę porównawczą w komorze klimatycznej.

 3. Dokumentacja i raportowanie: Po zakończeniu procesu wzorcowania sporządza się dokumentację, która zawiera szczegółowe informacje o wynikach wzorcowania. Klient otrzymuje świadectwo wzorcowania, które jest dowodem na to, że proces został wykonany prawidłowo.

 4. Dokonywanie korekt: jeśli zostaną zidentyfikowane jakiekolwiek rozbieżności między wskazaniami urządzenia a wartościami referencyjnymi, urządzenie jest odpowiednio regulowane lub kalibrowane, aby jego wskazania były zgodne ze standardami odniesienia.

 5. Częstotliwość wzorcowania: wzorcowanie powinno być przeprowadzane regularnie, zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, normami branżowymi lub wymogami regulacyjnymi. Częstotliwość ta może zależeć od intensywności użytkowania urządzenia, jego ważności w procesach pomiarowych oraz od wymagań specyficznych dla danej branży, nasza firma rekomenduje dokonanie wzorcowania co 2 lata.

Wzorcowanie jest kluczowe dla zapewnienia, że urządzenia pomiarowe działają prawidłowo i dostarczają dokładnych wyników, co jest niezbędne w wielu dziedzinach przemysłu, nauce i technologii.

Kiedy wymagane jest wzorcowanie przyrządów w laboratorium akredytowanym?

Wzorcowanie przyrządów w laboratorium akredytowanym jest wymagane w kilku kluczowych sytuacjach:

 1. Przepisy i normy branżowe: w wielu branżach istnieją ścisłe przepisy i normy, które wymagają, aby przyrządy pomiarowe stosowane na co dzień były wzorcowane w akredytowanym laboratorium. Jest to szczególnie istotne w branżach, gdzie dokładność pomiarów ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie lub środowisko, jak np. w przemyśle farmaceutycznym, medycznym, lotniczym czy energetycznym.

 2. Międzynarodowe standardy jakości: firmy, które chcą być zgodne z międzynarodowymi standardami jakości, takimi jak ISO 9001, często wymagają wzorcowania przyrządów w akredytowanym laboratorium. Takie wzorcowanie zapewnia, że procedury pomiarowe spełniają międzynarodowe wymogi dotyczące dokładności i wiarygodności.

 3. Wymagania audytów i certyfikacji: podczas audytów zewnętrznych lub procesów certyfikacji często wymaga się dowodów na to, że przyrządy pomiarowe były wzorcowane w akredytowanym laboratorium. Jest to sposób na potwierdzenie, że firma stosuje najlepsze praktyki w zakresie pomiarów i kontroli jakości.

 4. Wysokie wymagania dokładności: w niektórych zastosowaniach, gdzie wymagana jest bardzo wysoka dokładność pomiarów, wzorcowanie w akredytowanym laboratorium jest niezbędne, aby zapewnić najwyższą precyzję i powtarzalność wyników.

 5. Po naprawie lub modyfikacji urządzenia: po naprawie przyrządów lub ich zmodyfikacji, może być konieczne jego ponowne wzorcowanie w akredytowanym laboratorium, aby upewnić się, że nadal działa zgodnie z wymaganymi specyfikacjami.

 6. Wymagania klientów lub partnerów biznesowych: w niektórych przypadkach klienci lub partnerzy biznesowi mogą wymagać, aby przyrządy pomiarowe były wzorcowane w akredytowanym laboratorium jako warunek współpracy.

Wzorcowanie w akredytowanym laboratorium zapewnia najwyższy poziom zaufania do wyników pomiarów, co jest kluczowe w wielu aspektach działalności biznesowej i naukowej.

Co to jest świadectwo wzorcowania?

Świadectwo wzorcowania to oficjalny dokument wydawany po przeprowadzeniu procesu wzorcowania przyrządu pomiarowego. Jest to potwierdzenie, że dany przyrząd został sprawdzony i skorygowany (jeśli było to konieczne) w celu zapewnienia jego zgodności z określonymi standardami lub specyfikacjami. Oto kluczowe elementy, które zazwyczaj zawiera takie świadectwo:

 1. Identyfikacja przyrządu: pełne dane identyfikacyjne wzorcowanego przyrządu, w tym jego numer seryjny, model, producent i inne istotne informacje.

 2. Dane laboratorium: nazwa i adres laboratorium, które przeprowadziło wzorcowanie, wraz z informacjami o jego akredytacji, jeśli dotyczy.

 3. Data wzorcowania: data, kiedy wzorcowanie zostało przeprowadzone, oraz data ważności świadectwa, jeśli jest określona.

 4. Wyniki pomiarów: szczegółowe wyniki pomiarów wykonanych podczas wzorcowania, w tym wskazania przyrządu oraz wartości referencyjne użyte do porównania.

 5. Błędy pomiarowe i korekty: informacje o wszelkich stwierdzonych błędach pomiarowych oraz o dokonanych korektach (jeśli były konieczne).

 6. Warunki wzorcowania: opis warunków, w jakich przeprowadzono wzorcowanie, np. temperatura i wilgotność otoczenia.

 7. Metodyka wzorcowania: opis użytych metod i procedur wzorcowania, w tym informacje o etalonach i standardach odniesienia.

 8. Podpis i pieczęć: podpis osoby odpowiedzialnej za wzorcowanie oraz pieczęć laboratorium, co potwierdza autentyczność dokumentu.

Ważna dokumentacja jest często wymagana podczas audytów, inspekcji oraz w różnych procesach certyfikacji, potwierdzając, że przyrząd pomiarowy został dokładnie zweryfikowany i jest wiarygodny w zakresie precyzji swoich pomiarów. Świadectwa wzorcowania, wydawane przez współpracujące z nami laboratorium, są uznawane w Polsce i za granicą i potwierdzają spójność wyników z jednostami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).

Optymalizacja pomiarów dzięki wzorcowaniu urządzeń pomiarowych

Wzorcowanie urządzeń pomiarowych jest nieodzownym procesem dla firm, które kładą nacisk na dokładność i niezawodność swoich pomiarów. To porównanie wyników urządzenia z wartościami kontrolnymi, zapewniając zgodność z wymaganą dokładnością. W dzisiejszym świecie, w którym precyzja odgrywa kluczową rolę, wzorcowanie staje się gwarancją jakości. Pomiarowe urządzenia, takie jak czujniki temperatury, wilgotności czy ciśnienia, podlegają błędom wynikającym z użytkowania, dlatego wzorcowanie pozwala na ich wykrycie i korektę, zapewniając, że urządzenia pracują zgodnie z najwyższymi standardami. W InviNets  oferujemy usługi wzorcowania dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej firmy, z uwagą na minimalizację przerw w działaniu urządzeń. Nasze doświadczenie pokazuje, że nawet najbardziej skomplikowane wyzwania są wykonalne przy metodycznym podejściu i indywidualnym podejściu do każdego projektu. Wzorcowanie urządzeń to nie tylko obowiązek, ale również inwestycja w przyszłość firmy, zapewniającą dokładność, niezawodność i spełnienie najwyższych standardów pomiarowych.

Facebook
Twitter
LinkedIn
system z wpisu
thermomesh

THERMOMESH

Poznaj system ThermoMesh, przez który będziesz monitorować warunki środowiska w halach produkcyjnych, magazynach, szklarniach, aptekach, muzeach i wielu innych miejscach. Zyskaj zdalnie pewność, że warunki są optymalne.

Polecane wpisy
Zdjęcie farmy pomidorów pokazujące jak może działać wirtualne rolnictwo

Jak funkcjonuje wirtualne gospodarstwo?

Produkcja rolna jest skomplikowanym procesem, który wymaga efektywnego zarządzania zasobami. Opłacalność produkcji rolnej zależy od umiejętności monitorowania i optymalizacji kosztów produkcji, szczególnie w kontekście najważniejszych

Czytaj więcej »