Bezprzewodowe systemy pomiarowe w świecie IoT.

Czym jest Rewolucja Przemysłowa 4.0

Na pewno słyszałeś o powstaniu maszyny parowej i związanej z tym rewolucji przemysłowej, ale czy słyszałeś o czwartej rewolucji przemysłowej? No i czym była druga i trzecia rewolucja przemysłowa, skoro trwa obecnie rewolucja przemysłowa 4.0? Nazywam się Przemysław Horban, z wykształcenia jestem matematykiem oraz informatykiem, ale dzisiaj ucieknę trochę w historię, żeby przybliżyć Wam trochę kwestie związane z poszczególnymi etapami rozwoju przemysłu oraz wynikającym z tego Przemysłem 4.0. Nakreślę również pokrótce w jaki sposób my, jako firma InviNets, uczestniczymy w tej rewolucji przemysłowej i jakie produkty tworzymy, żebyś mógł zarządzać swoją firmą taniej, łatwiej, bezpieczniej i miał z tego jeszcze większą satysfakcję.

Zastanówmy się nad istotą Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Rewolucja ta, znana również jako Przemysł 4.0, symbolizuje znaczący krok w ewolucji procesów produkcyjnych i przemysłowych. Jest to era, w której technologie takie jak IoT, robotyka, big data, analiza danych, przetwarzanie chmurowe i cyberbezpieczeństwo łączą się, tworząc podstawę dla inteligentnych fabryk. W naszym artykule szczegółowo omówimy kluczowe aspekty tej rewolucji, jej wpływ na przemysł oraz sposób, w jaki firmy takie jak InviNets przyczyniają się do tej transformacji.

Czym jest czwarta rewolucja przemysłowa?

Rewolucja przemysłowa 4.0, znana również jako czwarta rewolucja przemysłowa, oznacza przełomowy etap w ewolucji procesów produkcyjnych i przemysłowych. Ten termin, który zyskał na popularności na początku XXI wieku, odnosi się do integracji zaawansowanych technologii cyfrowych w przemyśle. Początek czwartej rewolucji nie jest dokładnie określony, ponieważ nie zapoczątkowało jej pojedyncze zdarzenie, lecz ciąg zdarzeń. Charakteryzuje się ona połączeniem technologii takich jak sztuczna inteligencja, przemysłowy Internet Rzeczy (IoT), robotyka, big data, analiza danych, przetwarzanie chmurowe i cyberbezpieczeństwo, tworząc tzw. inteligentne fabryki. W tym artykule poznasz najważniejsze informacje i podstawy czwartej rewolucji.

Transformacja przemysłu i tradycyjnej linii produkcyjnej

Rewolucja przemysłowa 4.0 przekształca tradycyjne zakłady produkcyjne i łańcuchy dostaw w zintegrowane, samoregulujące się systemy produkcji, które są w stanie w czasie rzeczywistym reagować na zmieniające się warunki i potrzeby. Ten nowy paradygmat przemysłowy, odpowiadając na pytanie ‘jak technologia zmieniła produkcję?’, nie tylko zwiększa efektywność i elastyczność produkcji, ale także otwiera drogę do nowych modeli biznesowych i możliwości współpracy. Jednocześnie stawia przed przedsiębiorstwami wyzwania związane z bezpieczeństwem danych, szkoleniem pracowników i adaptacją do technologii. Skutki tej rewolucji są wszechstronne, obejmując zarówno aspekty technologiczne, jak i produkcję opartą na nowoczesnych rozwiązaniach. Rewolucja przemysłowa 4.0 jest nie tylko ewolucją technologiczną, ale również katalizatorem głębokich zmian społecznych i gospodarczych, co prowadzi do refleksji nad ‘skutkami rewolucji przemysłowej’ w szerszym kontekście.

Czym jest Przemysł 4.0 i rewolucja 4.0

Historia mechanizacji produkcji:

Przed rewolucją przemysłową

Łopata i widły symbolizujące okres przed rewolucją przemysłową

Wczesne początki: przed rewolucją przemysłową większość produkcji oparta była na pracy ręcznej lub z wykorzystaniem prostych narzędzi. Rolnictwo, rzemiosło i małe warsztaty dominowały w gospodarce.

Pierwsza rewolucja przemysłowa

train-engine

Pierwsza rewolucja przemysłowa rozpoczęła się po koniec XVIII wieku w Wielkiej Brytanii. Wynalezienie maszyny parowej przez Jamesa Watta i jej zastosowanie w przemyśle tekstylnym znacząco zmieniło techniki wytwórcze, zwiększając wydajność i zmniejszając potrzebę pracy ręcznej.

Druga rewolucja przemysłowa

Wprwadzenie linii produkcyjne umożliwiło masowe wytwarzanie towarów

Przełom XIX i XX wieku to etap drugiej rewolucji przemysłowej. Automatyzacja produkcji przemysłowej dokonana przez Henry’ego Forda w 1913 roku było kolejnym kluczowym momentem. Automatyzacja produkcji umożliwiła szybsze i bardziej efektywne wytwarzanie produktów, takich jak samochody.

Trzecia rewolucja przemysłowa

Zautomatyzowane maszyny usprawniły pracę fabryk co przyspieczyło rozwój przemysłu

XX wiek to dalszy rozwój technologii i początek trzeciej rewolucji. Elektryfikacja i automatyzacja procesów produkcyjnych, przyniósły kolejne innowacje. Robotyka i komputeryzacja zaczęto wprowadzać do procesów produkcyjnych, co jeszcze bardziej zwiększyło wydajność i precyzję.

Czwarta rewolucja przemysłowa

automatyzacja produkcji dzięki maszynom zwiększyła wydajność fabryk

Czwarta rewolucja przemysłowa rozpoczęła się na początku XXI wieku, zyskując na znaczeniu wraz z postępem technologicznym w latach 2010-2020. Jest to era zdominowana przez zaawansowane technologie cyfrowe, takie jak sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy i automatyzacja.

Przemysł 4.0 – kluczowe technologie (smart manufacturing):

W kontekście czwartej rewolucji przemysłowej, jako InviNets staramy się odgrywać ważną rolę w transformacji przemysłowej poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu IoT i Przemysłu 4.0.  Specjalizujemy się w tworzeniu zaawansowanych bezprzewodowych systemów pomiarowych.

InspectoFlow (wykonanie i kontrola planowanych obchodów) i PhotoFlow (systemu monitorowania i rejestrowania ładunków), usprawniają procesy produkcyjne i kontrolę jakości. Nasze rozwiązania QR SupportChat czy QR Support w znacznym stopniu poprawiają komunikację między pracownikami i klientami oraz ułatwiają dostęp do dokumentacji czy instrukcji obsługi. Natomiast system ThermoMesh (służący do kontroli warunków m.in. w aptekach muzeach) pozwala kontrolować środowisko w zakresie temperatury i wilgotności.

Są to przykładowe rozwiązania, które świadczą o tym, jak cyfrowa integracja może zwiększać wydajność i dokładność. Te produkty nie tylko uosabiają ducha Przemysłu 4.0, ale także demonstrują, jak cyfrowa transformacja może prowadzić do bardziej efektywnych, bezpiecznych i zrównoważonych procesów przemysłowych.

Przemysł 4.0 – Kluczowe Technologie (smart manufacturing):

Maszyny połączone w systemy ułatwiają kontrolę wydajności pracy

Cyfryzacja produktów
i Połączenie

Przemysł 4.0 charakteryzuje się głęboką integracją technologii cyfrowych w przemyśle. Obejmuje to wykorzystanie IoT, gdzie maszyny, urządzenia i systemy produkcji są połączone w systemy cyber-fizyczne, umożliwiając zdalne monitorowanie, analizę danych i automatyczną kontrolę procesów z jednoczesną kalkulacją kosztów.

ai

Sztuczna Inteligencja i Automatyzacja Procesów Produkcyjnych

Zaawansowane algorytmy AI i uczenie maszynowe pozwalają na analizę dużych zbiorów danych, przewidywanie trendów, optymalizacja procesów produkcji i automatyzację decyzji. Robotyka, zwłaszcza autonomiczne roboty, odgrywa kluczową rolę w automatyzacji złożonych zadań.

robotic-surgery

Zaawansowane Technologie Mechanizacji Produkcji

Wprowadzenie technologii, takich jak druk 3D, robotyka przemysłowa, nanotechnologia i biotechnologia zmienia sposób projektowania, inteligentnej produkcji i dystrybucji produktów.

big data znacząco zwiększyła możliwości obliczeniowe niezbędne do dalszego rozwoju produkcji

Big Data i Analiza Danych

Zbieranie i analiza dużych ilości danych z różnych źródeł umożliwiają lepsze zrozumienie procesów, efektywniejsze zarządzanie łańcuchem dostaw i personalizację produktów.

smart-lock

Cyberbezpieczeństwo

W miarę jak systemy stają się coraz bardziej połączone, kwestie bezpieczeństwa danych i ochrony przed cyberatakami nabierają kluczowego znaczenia.

wzrost efektywności w zarządzaniu dokumentacją techniczną

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Przemysł 4.0 oferuje również możliwości zwiększenia efektywności energetycznej i zredukowania odpadów, co jest kluczowe w kontekście zrównoważonego rozwoju.

 

Czwarta rewolucja przemysłowa jest więc nie tylko technologiczną transformacją, ale również zmianą społeczną i ekonomiczną, która ma głęboki wpływ na sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i komunikujemy się i w jaki rozwijają się sieci przemysłowe.

Internet Rzeczy i nowe technologie informatyczne

Internet Rzeczy (IoT)

Ważnym elementem rewolucji przemysłowej 4.0 jest Internet Rzeczy (IoT), czyli koncepcja łącząca urządzenia fizyczne z Internetem, umożliwiając im zbieranie, wymianę danych i ich analizę. Urządzenia te, wyposażone w czujniki, oprogramowanie i technologię sieciową, mogą komunikować się między sobą oraz z użytkownikami, tworząc inteligentne systemy. IoT znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak inteligentne domy (smart home), gdzie urządzenia takie jak termostaty czy oświetlenie mogą być zdalnie sterowane i dostosowywane do potrzeb użytkowników. W przemyśle, przemysłowy Internet Rzeczy pozwala na monitorowanie i optymalizację procesów produkcyjnych, zwiększając efektywność i bezpieczeństwo. Jest również kluczowe w rozwoju inteligentnych miast (smart cities), gdzie może pomagać w zarządzaniu ruchem, monitorowaniu jakości powietrza i optymalizacji zużycia energii.

Cyfrowa rewolucja

artificial-intelligence

Sztuczna Inteligencja (AI) i Uczenie Maszynowe

AI i uczenie maszynowe to kluczowe technologie , które pozwalają maszynom na uczenie się z doświadczeń, dostosowywanie się do nowych danych i wykonywanie zadań ludzkich. Stosowane są w rozpoznawaniu mowy, wizji komputerowej, rekomendacjach produktów i wielu innych obszarach.

bitcoin

Blockchain

Technologia łańcucha bloków, znana głównie z kryptowalut, znajduje zastosowanie w bezpiecznym przechowywaniu danych, zarządzaniu łańcuchem dostaw i  ich monitorowaniu, oraz  w systemach głosowania.

przyszłość w zarządzaniu dokumentacją techniczną

Chmura Obliczeniowa i Edge Computing

Chmura umożliwia przechowywanie danych i przetwarzanie mocy obliczeniowej na zdalnych serwerach , co zwiększa efektywność i skalowalność. Edge computing przetwarza dane bliżej źródła (np. na urządzeniach IoT), co zmniejsza opóźnienia i obciążeni sieci przemysłowej.

virtual-reality-glasses

Rozszerzona Rzeczywistość (AR) i Wirtualna Rzeczywistość

AR  i VR  rewolucjonizują interakcję z cyfrowymi informacjami, znajdując zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak edukacja, rozrywka, projektowanie i szkolenia, co otwiera nowe możliwości w nauczaniu, treningu, projektowaniu i interaktywnej rozrywce.

cctv-camera

Cyberbezpieczeństwo

W miarę jak technologie informatyczne stają się bardziej zaawansowane, rośnie również potrzeba zaawansowanych rozwiązań dla przemysłu w zakresie cyberbezpieczeństwa, oraz aby bezprzewodowe przesyłanie danych było równie bezpieczne.

Rola człowieka w optymalizacji procesów

Rewolucja industry 4.0 i technologia IoT zmieniły rolę ludzi w procesach inteligentnej produkcji. Chociaż technologie odgrywają kluczową rolę w automatyzacji i optymalizacji procesów produkcji i nieustannie mamy do czynienia z transformacją przemysłu, to ludzki wkład pozostaje niezastąpiony.

Jakie są wyzwania związane z nieuniknioną rewolucją przemysłową, jeśli chodzi o ludzki aspekt?

Od początku czwartej rewolucji ludzie są niezbędni w projektowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu złożonych systemów IoT, wykorzystując swoje umiejętności inżynieryjne, programistyczne i analityczne. 

W jakich kwestiach produkcja oparta na technologii wymaga ludzkiego osądu ?

Szczególnie w strategicznych decyzjach, takich jak kierunki rozwoju firmy produkcyjnej czy zarządzanie kryzysowe. Nadzór nad automatyką przemysłową, w tym kontrola jakości, jest kolejnym obszarem, gdzie ludzka interwencja jest kluczowa. Jak skutki rewolucji przemysłowej wpływają na potrzebę adaptacji i szkolenia pracowników w zakresie nowych technologii? Wreszcie, jak projektowanie intuicyjnych interfejsów i systemów, które ułatwiają interakcję człowieka z maszyną, podkreśla znaczenie zrozumienia ludzkich potrzeb i zachowań w technologicznie zdominowanym świecie?

InviNets a rewolucja industry 4.0

Jako InviNets chcemy odgrywać znaczącą rolę w kontekście IoT i czwartej rewolucji przemysłowej, znanej również jako przemysł 4.0. Produkty InviNets, integrując zaawansowane technologie IoT, umożliwiają automatyzację i zdalne monitorowanie procesów przemysłowych, co jest fundamentalne dla przemysłu 4.0. Dzięki wykorzystaniu czujników, zaawansowanego przetwarzania danych i komunikacji w sieci, produkty te pozwalają na zbieranie, analizę i wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym, co znacząco zwiększa efektywność, bezpieczeństwo i elastyczność w produkcji. 

Jak InviNets wspiera rozwój przemysłu 4.0

InviNets, poprzez swoje rozwiązania, przyczynia się do tworzenia inteligentnych fabryk, automatyzując procesy i minimalizując potrzebę interwencji ludzkiej. Wprowadzenie produktów InviNets do przemysłu jest zatem krokiem w kierunku bardziej zintegrowanych, inteligentnych i elastycznych systemów produkcyjnych, które są kluczowe dla sukcesu w erze przemysłu 4.0.

Rewolucja Przemysłowa 4.0, z jej głęboką integracją technologii kształtujących, takich jak IoT, AI i uczenie maszynowe, robotyka i analiza danych, stanowi przełom w sposobie, w jaki przemysł funkcjonuje, przekształcając tradycyjne techniki wytwórcze w inteligentne, zautomatyzowane i zintegrowane systemy. Linia produkcyjna również przeszła całkowitą metamorfozę. Warto zaznaczyć, że są to głównie podstawy czwartej rewolucji, która cały czas trwa. InviNets, jako firma na czele tej rewolucji, wykorzystuje te innowacje do tworzenia rozwiązań dla przemysłu, które zwiększają efektywność, bezpieczeństwo i elastyczność procesów automatyzacji produkcji przemysłowej. Ich produkty, łączące zaawansowane technologie IoT, umożliwiają zbieranie i analizę danych w czasie rzeczywistym, co jest kluczowe dla inteligentnych fabryk przyszłości. Wprowadzenie tych innowacji nie tylko przyspiesza produkcję, ale także otwiera nowe możliwości dla zrównoważonego rozwoju i lepszego zarządzania zasobami danych. InviNets, dzięki swoim produktom, odgrywa zatem istotną rolę w kształtowaniu przyszłości przemysłu w erze Przemysłu 4.0.

Facebook
Twitter
LinkedIn
system z wpisu
System kontroli obchodów, który zawiera czytnik kontroli pracy wartowników podczas obchodów

PHOTOFLOW

Poznaj nasz nowoczesny system kontroli obchodów oparty na aplikacji na smartfon i chmurze z opcją dodawania skanowania kodów QR lub kart RFID oraz dodawania zdjęć lub notatek głosowych.

Polecane wpisy
Zdjęcie farmy pomidorów pokazujące jak może działać wirtualne rolnictwo

Jak funkcjonuje wirtualne gospodarstwo?

Produkcja rolna jest skomplikowanym procesem, który wymaga efektywnego zarządzania zasobami. Opłacalność produkcji rolnej zależy od umiejętności monitorowania i optymalizacji kosztów produkcji, szczególnie w kontekście najważniejszych

Czytaj więcej »
Zastanawiałeś się kiedyś czym jest PowerBI l;ub słyszałeś to określenie? Zapoznaj się z artykułem i dowiedz się.

Czym jest Power BI?

Czym jest Power BI? Microsoft Power BI jest zaawansowanym narzędziem analitycznym, które przekształca rozproszone dane w zrozumiałe i interaktywne raporty oraz dashboardy. To narzędzie Power

Czytaj więcej »