Bezprzewodowe systemy pomiarowe w świecie IoT.

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny, czyli ochrona Twoich danych na najwyższym poziomie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zagadnieniami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Danych Osobowych jest firma InviNets Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 61c/304, (01-031) Warszawa, KRS: 0000522760, REGON: 147421006, NIP: 527-272-01-94, numer telefonu: +48 606-430-995, adres email: info@invinets.com.

W jakich celach i na jakiej podstawie przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe InviNets Sp. z o.o. przetwarza w następujących celach:

 zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1b RODO – wykonanie umowy);

  1. kontaktu w sprawie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1b RODO – wykonanie umowy);
  2. obsługi Twoich zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
  3. dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
  4. analiz i badań sposobu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez InviNets Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
  5. prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
  6. w celach marketingowych (w czasie trwania umowy: art. 6 ust. 1f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes, przed zawarciem umowy/po zakończeniu trwania umowy: art. 6 ust. 1a RODO – wyrażenie zgody).

 

Jakie dane zbieramy?
Na naszej stronie internetowej zbieramy takie dane jak:

 1. pliki cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej;
 2. imię i nazwisko – przy wypełnianiu formularza kontaktowego będziesz proszony o podanie swojego imienia, tak abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą;
 3. e-mail – poprzez adres e-mail kontaktujemy się z Tobą i przesyłamy informacje zwrotne na Twoje zapytania.

Pozostałe dane, które przetwarzamy są adekwatne do łączącej nas umowy, przedmiotu zamówienia oraz wymogów prawnych nałożonych przez Ustawodawcę. Czasem możemy Cię prosić o podanie dodatkowych danych, których podanie lub niepodanie nie będzie miało wpływu na zawarcie umowy, jednak może znacząco obniżyć jakość świadczonych przez nas usług.

Komu przekazujemy Twoje dane?
Twoje dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym, tj. firmom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają dane na nasze żądanie.
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym przedsiębiorstwom, np. firmom pocztowym i kurierskim, prawnikom, itp. w zakresie w jakim stają się oni administratorami.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej – wszystkie firmy, z którymi współpracujemy mają siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej www.invinets.com przechowujemy 6 pełnych lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił kontakt.

Jakie masz prawa?
Masz prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoim prawem jest również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Twojej osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Czy musisz podawać dane?
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w przypadku kiedy chcesz przesłać nam formularz kontaktowy oraz abyśmy się mogli z Tobą skontaktować z informacją zwrotną.
Podanie danych zawartych w umowie i ciągnących za sobą skutki prawne (np. wystawienie faktury) jest wymogiem ustawowym.

Automatyczne podejmowanie decyzji
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.