Bezprzewodowe systemy pomiarowe w świecie IoT.

Monitoring warunków środowiskowych w muzeach

Monitoring warunków środowiskowych w służbie ochrony dziedzictwa.

W dobie cyfryzacji i wszechobecnego postępu technologicznego, sztuka ochrony dziedzictwa kulturowego wkroczyła na nowy, niezbadany dotąd poziom. W dzisiejszych czasach, kiedy dostęp do informacji jest niemal natychmiastowy, również monitoring warunków środowiskowych w muzeum musi być równie dynamiczny. 

Niemi świadkowie, którzy mają wiele do opowiedzenia

Nasze muzea są świadkami historii, a każdy eksponat opowiada własną historię. Aby te historie były przekazywane dalej, niezbędne jest utrzymanie warunków, które zapobiegają ich przedwczesnemu zakończeniu. 

Zapewnienie właściwych i możliwie stałego mikroklimatu w salach ekspozycyjnych, magazynach czy pracowniach konserwatorskich często jest wyzwaniem. Istnieje wiele czynników wpływających na wahania tych parametrów, takich jak stare budownictwo, zwiedzający w mokrych okryciach, niekontrolowane otwieranie okien, zbyt szczelna stolarka czy ograniczenia ekonomiczne – lista jest długa. Kontrola temperatury i wilgotności w muzeum jest więc kluczowa, żeby eksponaty przetrwały dla kolejnych pokoleń. 

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Wzorcowanie urządzeń pomiarowych

Czym jest wzorcowanie urządzeń i po co je robić?

 

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych jest bardzo istotnym elementem dla naszych rowiązań. Robi się je po to, aby mieć pewność, że urządzenia monitorujące warunki środowiskowe w obiektach były precyzyjne i wskazywały rzeczywiste warunki, a nie tylko przybliżone. Dzięki temu towary, leki czy eksponaty przechowywane są w odpowiednich warunkach.

Warto też pamiętać, że świadectwa wzorcowania są często wymagane podczas audytów. Zalecamy  przeprowadzić wzorcowanie także wtedy, kiedy zachodzi wątpliwość co do poprawności działania urządzenia.

Jeżeli chciałbyś przeprowadzić wzorcowanie to zapraszamy do kontaktu. 

Nazywam się Przemysław Horban i jako naukowiec z firmy InviNets, mam przyjemność wprowadzić Was w świat, w którym monitoring warunków środowiska staje się nie tylko strażnikiem, ale i konserwatorem sztuki. W artykule “Monitoring warunków środowiskowych – czyli sztuka pod ochroną. Jak nowoczesne technologie IoT chronią dziedzictwo kulturowe” zgłębimy, jak nasze zaawansowane systemy, z systemem ThermoMesh na czele, przekształcają muzea i galerie w nowoczesne centra – nie tylko eksponowania, ale też przechowywania dzieł sztuki – które są zarządzane centralnie i zapewniające optymalne warunki dla bezcennych dzieł sztuki.

Zdjęcie ściany w muzeum w którym może być monitoring środowiska dzięki rozwiązaniu ThermoMesh firmy Invinets służące do kontroli temperatury i wilgotności w muzeum
Monitoring warunków środowiskowych w muzeach ma zbawienny wpływ na dobrostan eksponatów

W dalszej części artykułu przyjrzymy się, jak monitoring warunkó środowiskowych w muzeum przekłada się na zachowanie integralności i estetyki dzieł sztuki. Omówimy, w jaki sposób nowoczesne technologie IoT mogą przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatycznych, jakie wyzwania stoją przed kuratorami i konserwatorami, oraz jak inteligentne systemy mogą wspierać ich codzienną pracę. Przedstawimy również, jak InviNets, będąc na czele innowacji w dziedzinie monitoringu środowiska, przyczynia się do ochrony naszego dziedzictwa kulturowego.

Wpływ fluktuacji środowiskowych na eksponaty
Stabilność warunków vs. wahania – co jest gorsze?

Częste zmiany warunków środowiskowych mogą być bardziej szkodliwe niż stałe utrzymywanie eksponatów w nieidealnych warunkach. ThermoMesh zapewnia równowagę, minimalizując ryzyko uszkodzeń spowodowanych przez gwałtowne zmiany temperatury czy wilgotności.

Warto wiedzieć, że proces degradacji ma charakter kumulatywny  – wpływ ma tu zarówno częstość, jak i intensywność zdarzeń. Zachodzące zmiany często są niewidoczne dla oka, dlatego instalacja systemu monitorującego warunków środowiska z funkcjonalnością powiadomień o przekroczeniu pożądanych warunków, to inwestycja niezbędna w każdym muzeum.

Monitoring warunków środowiskowych w muzeum przyjacielem konserwatora

Znaczenie stabilnych warunków dla eksponatów
Wilgotność i temperatura – fundamenty konserwacji

Stałe monitorowanie wilgotności i temperatury w muzeum to jak tarcza ochronna dla eksponatów. Zbyt wysoka wilgotność może być równie niszczycielska jak atak szkodników, prowadząc do rozwoju pleśni i grzybów. Z kolei zbyt niska może spowodować pękanie i kruszenie się delikatnych materiałów. System ThermoMesh utrzymuje te parametry w ryzach, zapewniając eksponatom bezpieczny “dom”.

Stałe monitorowanie warunków środowiska jest więc niezwykle przydatne dla konserwatorów i innych pracowników muzeów. Ułatwia zlokalizowanie miejsc,  w których należy umieścić nawilżacze lub żele absorbujące wilgoć, uszczelnić okna czy zamontować dodatkowe zasłony w drzwiach. Monitoring warunków środowiska w muzeum pomoże również wybrać najodpowiedniejsze lokalizacje dla obiektów wrażliwych, zadecydować o wydzieleniu odrębnego pomieszczenia czy ustawieniu gablot.

Najważniejsze parametry przy monitoringu warunków środowiska w muzeach

humidity

Wilgotność

Największe znaczenie dla zachowania eksponatów w dobrej kondycji ma utrzymanie wilgotności względnej na odpowiednim, stałym poziomie. Jest to szczególnie ważne dla zbiorów o dużej chłonności, np. papieru, skóry, tkanin, ale również dla materiałów podatnych na korozję. Zmiany zawartości wody w otoczeniu prowadzą do szybszego niszczenia obiektów poprzez przebarwienia, deformacje, pęcznienie, kurczenie, rdzewienie czy przyspieszony rozkład. Optymalny poziom wilgotności powietrza dla większości eksponatów to 40-60%, a idealnie byłoby utrzymać go na poziomie 50%. Przekroczenie  poziomu  65% może prowadzić do rozwoju  pleśni  czy   grzybów,   które  w krótkim czasie mogą poważnie uszkodzić eksponaty. Należy mieć na uwadze fakt, że muzea są miejscami sprzyjającymi rozwojowi drobnoustrojów, ze względu na dużą rotację ludzi oraz różnorodność zgromadzonych wrażliwych materiałów, takich jak drewno, skóra czy papier.

thermometer

Temperatura

Kolejnym ważnym, choć drugorzędnym parametrem, mającym wpływ na muzealia, jest temperatura. Zwykle jest ona dostosowana do komfortu osób przebywających  w salach ekspozycyjnych, wynosząc od 16 do 25°C. Wyższe parametry,  podobnie  jak  w przypadku wilgotności, mogą sprzyjać rozwojowi niepożądanych organizmów. Zbyt niska temperatura może natomiast przyczynić się do zwiększenia kruchości obiektów   i innych uszkodzeń mechanicznych.

W InviNets, dzięki bezprzewodowemu systemowi pomiaru i kontroli temperatury ThermoMesh, podnosimy poprzeczkę w ochronie dzieł sztuki, zapewniając im idealne warunki, które pozwalają przetrwać próbę czasu. W tym artykule zgłębimy, jak stałe monitorowanie i precyzyjna kontrola warunków atmosferycznych w muzeach nie tylko chroni, ale i podkreśla wartość bezcennych artefaktów.

Świat monitoringu środowiska oparty na technologiach

Serce systemu monitorowania środowiska

Portal ThermoMesh, który jest sercem naszego systemu, to miejsce, gdzie wszystkie dane są zgromadzone i analizowane. To tutaj, w jednym miejscu, możemy obserwować, jak nasze działania wpływają na środowisko, w którym eksponaty żyją. Dzięki temu, każdy menedżer muzeum może mieć pełną kontrolę nad tym, co dzieje się z jego kolekcją, nawet bez wychodzenia z biura.

Jak monitorować środowisko, które pozwoli przetrwać dziełom sztuki?

W przestrzeniach, gdzie każdy obraz, rzeźba czy artefakt ma swoją niepowtarzalną historię, kluczowe staje się stworzenie środowiska, które pozwoli im przetrwać dla przyszłych pokoleń. Nie jest to jedynie kwestia odpowiedniej temperatury czy wilgotności – to złożony proces ciągłego monitorowania i adaptacji, który wymaga precyzyjnych narzędzi i niezawodnych danych. Systemy takie jak ThermoMesh od InviNets są odpowiedzią na te potrzeby, oferując nie tylko zaawansowane sensory i algorytmy, ale i platformę do analizy i zarządzania środowiskiem muzealnym w czasie rzeczywistym.

Dodatkowe zalety systemy minitoringu środowiska ThermoMesh

Wyzwania infrastrukturalne a nowoczesne technologie
Pokonanie barier starych budynków muzealnych

Muzea często mieszczą się w zabytkowych budynkach, które z natury są trudne do adaptacji pod nowoczesne systemy monitorowania. ThermoMesh, dzięki swojej elastyczności i możliwości bezprzewodowej komunikacji, skutecznie integruje się z każdą przestrzenią, zapewniając ochronę eksponatów bez ingerencji w historyczną substancję.

Korzyści z archiwizacji danych środowiskowych
Dane – klucz do optymalizacji i oszczędności

Systematyczne gromadzenie danych pozwala na głęboką analizę i identyfikację trendów, które mogą wpływać na stan eksponatów. Dzięki ThermoMesh, konserwatorzy mogą przewidywać i zapobiegać potencjalnym problemom, co przekłada się na długoterminowe oszczędności i ochronę kolekcji.

Funkcjonalności i korzyści Portalu ThermoMesh
Wszystko pod kontrolą – zalety Portalu ThermoMesh

Portal ThermoMesh to centrum dowodzenia, które pozwala na łatwy dostęp do danych, zarządzanie alarmami i wizualizację warunków środowiskowych. Jest to nieocenione narzędzie dla każdego muzealnika, które ułatwia codzienną opiekę nad eksponatami.

Elastyczność i przyszłość systemu ThermoMesh
Rozbudowa i dostosowanie – ThermoMesh rośnie razem z muzeum

System ThermoMesh jest zaprojektowany z myślą o przyszłości. Jego modułowa budowa pozwala na łatwą rozbudowę i dostosowanie do zmieniających się potrzeb muzeum, co czyni go inwestycją na lata.

Podsumowując, stały monitoring warunków środowiskowych w muzeum to nie tylko obowiązek wobec przeszłości i przyszłych pokoleń, ale również świadome zarządzanie zasobami, które przekłada się na realne oszczędności. Dzięki systemom takim jak ThermoMesh, możemy nie tylko chronić eksponaty przed zniszczeniem, ale również efektywnie zarządzać środowiskiem wewnętrznym muzeów, co jest kluczowe w utrzymaniu ich wartości i dostępności dla widzów. W erze cyfryzacji i automatyzacji, inteligentne systemy monitorowania stanowią fundament nowoczesnego muzealnictwa, gwarantując, że nasze dziedzictwo kulturowe przetrwa próbę czasu. Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury artykułu, w którym szczegółowo omówię zalety i funkcjonalności systemów monitorowania, a także odpowiem na najczęściej zadawane pytania dotyczące tej technologii.

Stałe monitorowanie warunków środowiskowych w muzeum to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim inwestycja w przyszłość. Technologia ThermoMesh od InviNets to gwarancja, że nasze dziedzictwo kulturowe przetrwa w najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.

Pozdrawiam, Przemysław Horban

webpage

Monitoring środowiska w muzeum

Często zadawane pytania
Dlaczego kontrola wilgotności jest tak ważna w muzeum?

Kontrola wilgotności jest kluczowa, ponieważ zapobiega rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów i uszkodzeniom fizycznym eksponatów.

Nieodpowiednia temperatura może przyspieszyć procesy starzenia się i degradacji materiałów, od papieru po metale.

Nie, system jest zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania i jest wspierany przez szkolenia oraz pomoc konsultantów.

ThermoMesh zbiera dane o temperaturze, wilgotności, a także o poziomie baterii sensorów i historii odczytów.

Tak, system jest elastyczny i może być rozbudowywany oraz dostosowywany do indywidualnych wymagań każdego muzeum.

Facebook
Twitter
LinkedIn
system z wpisu
Kontrola temperatury i wilgotności w muzeum

ThermoMesh dla Muzeów

Poznaj system do kontroli temperatury i wilgotności w muzeum, dzięki któremu cenne eksponaty dziedzictwa kulturowego niewielkim kosztem zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń.

Powiązane systemy
thermomesh dla aptek - warunki przechowywana leków w aptace

THERMOMESH dla Aptek

Poznaj system ThermoMesh dla Aptek, który monitoruje warunki przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w aptekach zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przechowywania leków

thermomesh

THERMOMESH

Poznaj system ThermoMesh, przez który będziesz monitorować warunki środowiska w halach produkcyjnych, magazynach, szklarniach, aptekach, muzeach i wielu innych miejscach. Zyskaj zdalnie pewność, że warunki są optymalne.

Polecane wpisy