Bezprzewodowe systemy pomiarowe w świecie IoT.

Ewidencja Pomiaru Temperatury i Wilgotności w Aptece

W Polsce od 2022 roku obowiązują nowe regulacje dotyczące prowadzenia aptek. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, nowe regulacje wprowadzają istotne zmiany w zakresie pracy prowadzenia przez Apteki szeregu ewidencji. Należy do nich ewidencja pomiaru temperatury i wilgotności w aptece, która zgodnie z założeniem rozporządzenia ma zapewnić odpowiednie warunki przechowywania leków w Aptece.

Nie należy jednak panikować i zaklinać rzeczywistości. Każda zmiana prawna – a co za tym idzie zmiana reguł gry – zawsze stanowi okazję do przewietrzenia rynku i wyróżnienia się na tle niemałej konkurencji.

Jedne apteki dopasują się do nowych przepisów prawnych z trudem, inne otworzą się na nowe możliwości i technologie. Warto sobie odpowiedź na pytanie ” do której grupy nasza apteka ma należeć?”

Nowe reguły gry dają nowe możłiwości

Dla wielu aptek dostosowanie się do nowych wymogów prawnych da też nowe możliwości. Niewątpliwie ustawa nakłada na Apteki szereg obowiązków, które każdy właściciel Apteki będzie musiał zrealizować.

Wspomniany już na wstępie monitoring temperatury i wilgotności w aptece de facto jest nie tylko odpowiedzią na wymogi prawne, ale także powinien być kluczową praktyką każdej Apteki, która ma na celu utrzymanie najwyższych standardów jakościowych leków oraz zapewnienie ich skuteczności i bezpieczeństwa dla pacjentów.

Automatyzacja tego procesu da właścicielom Aptek szereg nowych możliwości, o czym napiszemy w dalszej części artykułu.

Ile kosztuje wdrożenie?

portal thermomesh dla aptek

Końcowa cena zależy od wielu czynników. Sprawdź orientacyjną wycenę lub zadaj pytanie naszemu ekspertowi, który odpowie na wszystkie pytania i przygotuję wycenę skrojoną pod potrzeby Twojej apteki.

Zadaj pytanie ekspertowi

Nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania i przedstawi więcej korzyści implementacji Portalu ThermoMesh w Twojej Aptece

Zgodnie z nowymi regulacjami, apteki muszą przestrzegać ściśle określonych warunków przechowywania różnych kategorii produktów leczniczych, w tym leków gotowych do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego, środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1, a także surowców farmaceutycznych, które muszą być przechowywane zgodnie z podziałem w wykazach substancji bardzo silnie działających, silnie działających oraz środków odurzających określonych w Farmakopei Polskiej​​.

Ewidencja pomiaru temperatury i wilgotności w aptece obejmuje również sporządzanie dokumentacji dotyczącej zakupywanych, sprzedawanych, sporządzanych, wstrzymywanych i wycofywanych z obrotu produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, co podkreśla wagę właściwego przechowywania i monitorowania warunków, w jakich znajdują się te produkty​​.

Każda apteka powinna zatem wdrożyć system monitorowania temperatury i wilgotności, który pozwala na ciągłe śledzenie warunków przechowywania leków i surowców farmaceutycznych, zarówno pod kątem temperatury, jak i wilgotności. Zapewnienie przestrzegania tych wymogów jest niezbędne dla zachowania wysokiej jakości usług farmaceutycznych i bezpieczeństwa pacjentów.

Apteka, w której prowadzona jest ewidencja pomiaru temperatury i wilgotności w aptece dziękiu systemowi ThermoMesh firmy Invinets. System ten realizuje Monitoring temperatury oraz pomiar temperatury w aptece
Przechowywanie leków w odpowiedni sposób to wymóg prawny

Warunki przechowywania leków w aptece

Warunki przechowywania leków w aptece zgodnie z najnowszymi przepisami z 2022 roku, wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia, niosą ze sobą szereg istotnych zmian. Istotnym jest przestrzeganie regulacji dotyczących temperatury i wilgoci w pomieszczeniach apteki, co ma kluczowe znaczenie dla jakości i bezpieczeństwa przechowywanych produktów. Nowe przepisy nakładają na apteki obowiązek wyposażenia w zaawansowane systemy monitorowania tych parametrów, w celu zapewnienia optymalnych warunków dla przechowywanych leków.

Zgodnie z rozporządzeniem, leki i surowce farmaceutyczne powinny być przechowywane w sposób zapewniający ich ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak światło, wilgoć, czy kurz. Ponadto wymagane jest odpowiednie oddzielenie różnych rodzajów leków oraz produktów, w tym leków gotowych do stosowania wewnętrznego oraz zewnętrznego, a także środków silnie działających i innych specyficznych kategorii produktów​​.

Apteki muszą również prowadzić szczegółowe rejestry przechowywanych leków, aby lepiej kontrolować ich daty ważności i zapewnić, że wydawane pacjentom produkty są zawsze bezpieczne i skuteczne. Wymogi te obejmują także szkolenie personelu aptecznego w zakresie prawidłowego przechowywania leków, co gwarantuje, że wszyscy pracownicy są świadomi nowych wymogów i wiedzą, jak je skutecznie wdrażać w codziennej pracy​.

Nowe standardy przechowywania leków w aptekach wymagają, aby utrzymywane były odpowiednie warunki temperaturowe w zależności od rodzaju leku. Jest to kluczowe dla zachowania ich właściwości i skuteczności. Odpowiednie przechowywanie w warunkach kontrolowanych temperatury i wilgotności jest niezbędne do zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa leków dostarczanych pacjentom​​.

ThermoMesh
System do monitorowania temperatury i wilgotności w Aptece
Zadaj pytanie ekspertowi

Nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania i przedstawi więcej korzyści implementacji Portalu ThermoMesh w Twojej Aptece

warunki przechowywania leków w aptece

Ewidencja pomiaru temperatury i wilgotności w aptece

Ewidencja pomiaru temperatury i wilgotności w aptece stanowi istotny element zapewnienia właściwych warunków przechowywania produktów leczniczych. W świetle nowych przepisów Ministerstwa Zdrowia z 2022 roku, apteki muszą wyposażyć się w systemy umożliwiające całodobowe monitorowanie tych parametrów, które obejmują nie tylko temperatury pomieszczeń, ale także monitoring wilgotności. Zastosowanie precyzyjnych i wzorcowanych urządzeń pomiarowych jest kluczowe.

Invinets oferuje takie systemy monitorowania, które spełniają te wymagania. Obejmują one bezprzewodowe rejestratory i systemy z czujnikami, które zapewniają niezawodność w rejestracji parametrów. Regularne wzorcowanie urządzeń pomiarowych w akredytowanym laboratorium wzorcującym gwarantuje wysoką dokładność pomiarów oraz wiarygodność danych, które są niezbędne dla dokumentacji temperatury i wilgotności w aptece.

Apteki mogą również korzystać z usług mapowania pomieszczeń, które pomagają określić charakterystykę temperaturową i poziom wilgotności w różnych częściach apteki. Takie mapowanie pozwala na dostosowanie systemu monitoringu do indywidualnych potrzeb konkretnej placówki, a także na bieżące podejmowanie działań mających na celu utrzymanie optymalnych warunków dla przechowywanych produktów.

Dodatkowo, nowoczesne systemy monitoringu, takie jak te oferowane przez InviNets, umożliwiają zdalny dostęp do danych oraz automatyczne generowanie raportów, co jest szczególnie przydatne w przypadku wielu aptek działających pod jednym nadzorem korporacyjnym. To ułatwia zarządzanie danymi i alarmami zwiększając bezpieczeństwo oraz wydajność całego systemu​. Wdrożenie tych systemów monitorowania jest ważnym krokiem w spełnianiu wymogów prawnych i zapewnieniu bezpieczeństwa oraz jakości przechowywanych leków.

Technologia pomocnicza do pomiaru i prowadzenia ewidencji

W odpowiedzi na nowe wymagania dotyczące pomiaru i ewidencji temperatury oraz wilgotności w aptekach, zaawansowane technologie, takie jak system ThermoMesh dla Aptek, oferują efektywne rozwiązania. Systemy te stanowią inteligentne termohigrometry, które pozwalają na całodobowe monitorowanie warunków przechowywania produktów farmaceutycznych. Zastosowanie rekomendowanych rejestratorów temperatury w ramach takich systemów umożliwia automatyzację procesu rejestracji, co jest kluczowe dla spełnienia nowych przepisów.

Systemy te składają się z urządzeń pomiarowych, które są wzorcowane, by zapewnić dokładne i niezawodne pomiary. Inteligentne termometry i rejestratory wilgotności, stanowiące część systemu ThermoMesh, dostarczają dane w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie reagowanie w przypadku wykrycia warunków niezgodnych z zaleceniami przechowywania. Ponadto, systemy te oferują funkcjonalności takie jak automatyczne alarmy i powiadomienia, co zwiększa bezpieczeństwo i skuteczność monitoringu.

Kluczowym elementem jest również archiwizacja danych pomiarowych, która zapewnia ciągłą ewidencję temperatury i wilgotności w aptece. Dzięki temu możliwe jest szybkie generowanie raportów i dokumentacji, co jest wymagane przez nowe regulacje prawne.

Podsumowując, zastosowanie systemu urządzeń pomiarowych, takich jak ThermoMesh dla Aptek, ułatwia aptekom dostosowanie się do nowych wymagań prawnych i zapewnia lepsze zarządzanie jakością przechowywanych leków i produktów.

monitoring wilogotności i temperatury przy przechowywaniu leków w aptece

Co mówi rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z 2022 o ewidencji pomiaru temperatury i wilgotności

Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z 2022 roku wprowadza szczegółowe wymogi dotyczące przechowywania i dokumentowania warunków przechowywania produktów leczniczych, w tym również ewidencję temperatury i wilgotności. Zgodnie z przepisami, apteki są zobowiązane do wyposażenia pomieszczeń, gdzie sporządzane są leki recepturowe, apteczne oraz produkty lecznicze homeopatyczne, w urządzenia do całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności. Urządzenia te muszą posiadać świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące. Ponadto, wymagane jest również stosowanie systemów umożliwiających odpowiedni zapis temperatury lub wilgotności oraz powiadamianie o przekroczeniach w zakresie tych parametrów​.

Oprócz tego, zmiany w rozporządzeniu precyzują, że badania jakościowe leków recepturowych i aptecznych będą przeprowadzane na próbkach pobranych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w toku kontroli. Projekt przewiduje odejście od sztywno określonego, 3-letniego terminu na przeprowadzenie badania w aptece. Te zmiany wymagają od aptek dostosowania się do nowych standardów, co obejmuje inwestycje w odpowiednie systemy monitorujące temperaturę i wilgotność. Ważne jest, aby apteki zapewniały ciągły, dokładny monitoring tych parametrów w swoich pomieszczeniach, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność przechowywanych produktów leczniczych.

thermomesh

Jak system ThermoMesh dla Aptek pomoże w ewidencji pomiaru temperatury i wilgotności w aptece?

System ThermoMesh dla Aptek został stworzony, aby pomóc aptekom w spełnieniu wymogów prawa w zakresie ewidencji pomiaru temperatury i wilgotności. Ten innowacyjny system zapewnia nie tylko dokumentację temperatury, ale także automatyzuje proces monitoringu, co jest szczególnie istotne w świetle nowych przepisów Ministerstwa Zdrowia. ThermoMesh dla Aptek oferuje zaawansowane rozwiązania, takie jak bezprzewodowy pomiar, umożliwiający ciągłe śledzenie warunków środowiskowych w aptece.

Kluczową zaletą systemu ThermoMesh jest jego zdolność do automatycznego rejestrowania danych, co znacznie ułatwia utworzenie dokładnej i zgodnej z przepisami dokumentacji temperatury i wilgotności. System ten, wyposażony w funkcję bezprzewodowego pomiaru, pozwala na łatwe monitorowanie różnych obszarów w aptece, co jest szczególnie ważne dla aptek o różnorodnych wymogach przechowywania leków.

Ponadto, system ThermoMesh dla Aptek oferuje opcję wzorcowania systemu, co gwarantuje dokładność i wiarygodność pomiarów. Wzorcowanie systemu zapewnia, że wszystkie dane pomiarowe są precyzyjne i zgodne z wymaganiami prawymi. Ta funkcja jest niezbędna, ponieważ nowe przepisy wymagają od aptek posiadania wiarygodnych i dokładnych danych dotyczących warunków przechowywania.

System ThermoMesh dla Aptek jest kluczowym narzędziem, które pomaga aptekom w spełnieniu nowych wymogów prawnych dotyczących monitoringu i dokumentacji temperatury oraz wilgotności, jednocześnie zwiększając efektywność pracy i bezpieczeństwo pacjentów. Zapewnia on automatyczny i bezprzewodowy pomiar, co umożliwia łatwe monitorowanie różnych części apteki i tworzenie dokładnej dokumentacji zgodnej z wymaganiami prawymi.

ThermoMesh
System do monitorowania temperatury i wilgotności w Aptece
Zadaj pytanie ekspertowi

Nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania i przedstawi więcej korzyści implementacji Portalu ThermoMesh w Twojej Aptece

Facebook
Twitter
LinkedIn
system z wpisu
thermomesh dla aptek - warunki przechowywana leków w aptace

THERMOMESH dla Aptek

Poznaj system ThermoMesh dla Aptek, który monitoruje warunki przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w aptekach zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przechowywania leków

Polecane wpisy