Bezprzewodowe systemy pomiarowe w świecie IoT.

Referencje i opinie

Klienci o nas i naszych systemach

Referencje od wybranych klientów Invinets

Joanna

Laboratorium Kosmetyczne “Joanna” wdrożyło rozwiązanie Inspectoflow do rejestracji i analizy operacji wykonywanych na urządzeniach. Dzięki zastosowaniu systemu udało się zoptymalizować wykorzystanie zasobów ludzkich i rzeczowych.

Joanna

Wdrożenie ThermoMesh do pomiaru warunków środowiska w centrach logistycznych, m.in. w Chorzowie, pozwala na monitorowanie temperatury i wilgotności w magazynach. Przekłada się to na zapewnienie optymalnych warunków przechowywania, a przez to gwarantuje najwyższą jakość składowania towarów.

onet

Wykorzystanie ThermoMesh do monitorowania warunków w serwerowni. Pomogło w przeprowadzeniu prac związanych z optymalizacją działania urządzeń klimatyzacyjnych i konfiguracją kratek nawiewnych. 

animex

Zastosowanie ThermoMesh do kontrolowania warunków środowiska w magazynach i chłodniach, pozwoliło zlokalizować miejsca i źródła nieprawidłowości. Jest to pomocne przy zapewnieniu optymalnych warunków przechowywania produktów mięsnych, co jest bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa i pewności produktów. 

Zastosowanie ThermoMesh w mroźniach, gdzie przechowywane są ryby i owoce morza, pozwoliło precyzyjnie kontrolować utrzymanie zadanych warunków środowiska. Pomogło to zachować wymaganą jakość oferowanych produktów i uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w procesie ich przechowywania. 

Instalacja sensorów ThermoMesh w lodówkach, zamrażarkach i chłodniach, ułatwiło zadbanie o wiarygodność wyników badań laboratoryjnych. Portal ThermoMesh rozwiązał problem uciążliwego kontrolowania temperatury i zapewnił nieustanną kontrolę warunków termicznych badanych materiałów. 

Wykorzystując sensory ThermoMesh, przeprowadzono szczegółowe testy warunków środowiska panujących w tramwajach w okresie letnim.  Miało to na celu zbadanie skuteczności działania systemów sterowania klimatyzacją, a przez to zagwarantowanie optymalnej temperatury i zapewnienie komfortu pasażerom. Wyniki badań zostały również wykorzystane w specyfikacji technicznej przy zakupie nowych tramwajów. 

MZA

System ThermoMesh został wykorzystany do kontrolowania warunków środowiska w przestrzeni pasażerskiej warszawskich autobusów. Zbierane dane wyświetlane są na bieżąco kierowcy oraz dostępne do wglądu dla Nadzoru Ruchu.  

System ThermoMesh zainstalowany został w szklarni, w której produkowane są rozsady warzyw szklarniowych i gruntowych. Dzięki interaktywnym mapom ciepła i wilgotności, dostępnym w Portalu ThermoMesh, na bieżąco można lokalizować i eliminować obszary, w których warunki wymagane do optymalnego wzrostu roślin są przekraczane. Zapewnienie jednakowych warunków na całym obszarze upraw rozsad jest bardzo istotne, ponieważ przedkłada się na równomierny wzrost roślin.

Instalacja sensorów ThermoMesh na bloku operacyjnych, dostarczyła informacji na temat jakości działania systemu klimatyzacji. Pozwoliło to zlokalizować nieprawidłowości i lepiej zarządzać warunkami klimatycznymi, co przełożyło się na komfort personelu medycznego i pacjentek.  

Zainstalowanie sensorów ThermoMesh w tramwajach w przestrzeni pasażerskiej, w celach testowych. Rozwiązanie znalazło zastosowanie przy weryfikacji wydajności i skuteczności systemów chłodzących i grzewczych, szczególnie w godzinach szczytu ruchu komunikacji miejskiej. 

Referencje zamek na wawelu

Sieć sensorów ThermoMesh została uruchomiona w pomieszczeniach wystawy stałej “Wawel Zaginiony” oraz w Rotundzie Najświętszej Marii Panny. Pozwoliło to szczegółowo określić warunki klimatyczne w wielu punktach sali ekspozycyjnej i wybrać najdogodniejsze miejsce dla drogocennych eksponatów. 

System ThermoMesh został zamontowany w wielkopowierzchniowych szklarniach, w których uprawiane są róże i storczyki. Rozwiązanie okazało się pomocne przy analizie równomierności rozkładu warunków środowiska, zapobieganiu chorobom roślin oraz przyczyniło się do generowania realnych oszczędności. 

Wdrożenie InspectoGreen przyczyniło się do lepszej organizacji i kontroli pracy na terenie upraw róż. Przełożyło się to na polepszenie jakości oferowanych kwiatów i obniżenie kosztów produkcji.

System InspectoFlow został wdrożony w Działu Utrzymania Ruchu, gdzie jest wykorzystywany do rejestracji potwierdzeń realizacji czynności. Pracownicy w sposób niezakłócający wykonywania obowiązków, rejestrują działania inspekcyjne, serwisowe i prewencyjne.

Wdrożenie InspectoFlow umożliwiło automatyczne i precyzyjne ewidencjonowanie przeglądów i serwisów maszyn.
W trakcie wykonywania czynności serwisowych cenna okazała się funkcjonalność nagrywania notatek głosowych, informujących o stanie maszyn i potrzebie podjęcia względem nich dodatkowych działań. To wszystko przełożyło się na usprawnienie pracy działu Utrzymania Ruchu i zwiększenie niezawodności działania parku maszynowego.

Referencje od Truyant Europe dawniej Sonoco

W Truvant Europe (dawniej Sonoco) rozwiązanie ThermoMesh zostało wdrożone w przestrzeniach hal, gdzie przechowywane są wszelkiego rodzaju opakowania kartonowe. Z racji specyficznych wymagań magazynowanych produktów, które wrażliwe są na wszelkie zmiany warunków środowiska, bardzo istotna jest tutaj funkcjonalność alertów SMS i e-mail, informująca o przekroczeniu zadanych warunków.

Dzięki InspectoGreen, pracownicy mogą w łatwy i niezakłócający pracy sposób rejestrować wszystkie wykonywane przez siebie czynności. Dzięki temu udało się stworzyć pełną ewidencję prac w szkółce, co dodatkowo działa mobilizująco na pracowników.

Wprowadzenie rozwiązania InspectoGreen umożliwiło uzyskanie realnej wiedzy na temat jakości pracy wykonywanej w gospodarstwie. Miało to bezpośredni wpływ na zwiększenie wydajności i efektywności pracowników, a przede wszystkim pozwoliło docenić najlepszych z nich. 

InspectoGreen w prosty sposób umożliwiło raportowanie wykonywania zadań i czynności przez pracowników szklarni. Zebrane dane posłużyły zaś do analizy i wyciągnięcia wniosków, które zaowocowały usprawnieniem pracy.