Wykonanie i kontrola planowanych obchodów

Aplikacja MAPS dla obchodów

Czy masz pewność, że obchody w Twoim zakładzie produkcyjnym są wykonywane? Wprowadzenie tego procesu i nadzorowanie jego realizacji nie jest łatwym zadaniem. Jest to szczególnie trudne w sytuacji, gdy pracownicy codziennie mają do sprawdzenia wiele punktów kontrolnych. Bardzo ważne jest więc, aby rejestracja nie była uciążliwa. Nasze rozwiązanie MAPS dla obchodów zapewnia ten komfort. To narzędzie, w którym możesz śledzić wykonanie planowanych obchodów. Wszystkie dane są zgrywane do naszej chmury i gotowe do pobrania w Power BI. Dodatkową, wartościową funkcjonalnością rozwiązania jest możliwość zgłaszania nieprawidłowości w trakcie obchodów, poprzez robienie zdjęć i notatek.

System

Jak to działa?

Rozwiązanie MAPS dla obchodów składa się z aplikacji na smartfon i chmury, w której przechowywane są dane. Pracownik wyposażony w smartfon z naszą aplikacją, jest prowadzony krok po kroku przez wszystkie punkty kontrolne. Rejestracja może być też prowadzona sensorem MAPS. Przez zeskanowanie kodu QR/karty RFID przypisanej do danej lokalizacji, pracownik melduje się w danym miejscu. Następnie wykonuje zadane czynności i odhacza je na checkliście. W razie wykrycia nieprawidłowości może wykonać zdjęcia lub nagrać notatkę głosową, a wszystkie dane przesyłane są automatycznie do chmury. Możesz z niej pobrać raporty Power BI, gdzie w wygodny sposób przeanalizujesz dane. Dzięki tym informacjom działania naprawcze i wyprzedzające mogą być podejmowane szybko i skutecznie.

Profity

Co zyskujesz?

  • Kontrola wykonania – MAPS pozwala liderom zmiany kontrolować, czy obchody są realizowane i prawidłowo wykonywane. Dzięki rozwiązaniu wiesz ile czasu zajęła każda czynności, czy wszystkie kroki instrukcji zostały wykonane i czy zostały przeprowadzone we właściwych lokalizacjach.
 
  • Dokumentacja problemów – MAPS w prosty sposób utworzysz dokumentację wykrytych nieprawidłowości. Zdjęcia przedstawią problemy, a notatki pozwolą na dokładne opisanie defektów. Informacje te zebrane są w jednym raporcie, co pomoże szybko podjąć właściwe działania liderom zmiany. Analiza powtarzających się problemów pomoże zaś zawczasu im zapobiegać.
 
  • Wymiana informacji – zdjęcia i notatki z obchodów mogą być użyteczne w procesie komunikacji zespołu utrzymania ruchu, inżynierów i innych osób odpowiedzialnych za naprawy i konserwację. Dzięki dostępności dokumentacji, każdy zainteresowany pracownik może łatwo zobaczyć i zrozumieć zgłoszone problemy, co przyspiesza reakcję i rozwiązanie problemów. Jest to szczególnie użyteczne przy pracy zmianowej.
  • Analiza trendów w Power BI – raport w Power BI pokazuje w procentach wykonanie obchodów. Przechodząc do szczegółów na osi czasu, kontrolujemy jak zmienia się ich wykonanie. Wykorzystując funkcjonalność odchylenia standardowego możesz przeanalizować czy czas trwania czynności w lokalizacjach jest prawidłowy.
 
  • Świadectwo audytowe – MAPS umożliwia dokumentowanie przestrzegania procedur i standardów w Twojej firmie. Dokumentacja zebrana podczas obchodów, w tym zdjęcia i notatki, może stanowić ważne źródło informacji podczas audytów wewnętrznych lub zewnętrznych. Audytor może też zapoznać się z podejmowanymi działaniami w celu rozwiązania problemów.
 
  • Rejestracja odczytów liczników – aplikacja MAPS to także wygodna rejestracja odczytów liczników. Ich systematyczne monitorowanie umożliwia wczesne wykrywanie problemów i podejmowanie działań naprawczych, co przyczynia się do zwiększenia ogólnej sprawności i oszczędności w użytkowaniu urządzeń.

Najczęściej zadawane pytania

Czy muszę mieć dostęp do internetu podczas obchodów?

Nie, rejestracja może odbywać się offline. Zarejestrowane dane są przechowywane w pamięci aplikacji. Po ponownym połączeniu z siecią automatycznie są przesyłane do chmury.

Czy rozwiązanie można je zintegrować z ERP/CMMS?

Rozwiązanie MAPS dla obchodów może działać jako zupełnie autonomiczne rozwiązanie, ale w razie potrzeby można je zintegrować z systemem ERP/CMMS.

Czy mogę samodzielnie zmieniać i dodawać czynności i lokalizacje?

Tak, możesz samodzielnie edytować, wprowadzać i usuwać czynności i lokalizacje, w zależności od zmieniających się planów i potrzeb.

Gdzie przechowywane są zarejestrowane dane?

Dane są przechowywane na serwerach InviNets, w przestrzeni Unii Europejskiej. Są specjalistycznie szyfrowane i bezpiecznie przechowywane.